Rezidence Kotelna

Navržený komplex tří domů modernizuje a omlazuje lokalitu, když k renovované ubytovně přistavíme a připojíme dva nové moderní domy, které jsme si pojmenovali „Věžatý“ a „Kulatý“

K ubytovně ve Staré Tenici přistavíme dva nové moderní a krásné domy

Ubytovna, „Věžatý“ a „kulatý“ dům

Komplex tří domů vytvoří jeden obytný celek

Tyto tři domy, vytvářející následně jeden obytný celek, jsou propojeny a zároveň spojeny komunikačním traktem v jeden funkční celek, vybavený třemi novými vstupy ze všech přístupových stran objektu, uvnitř se širokým schodištěm, prostornými podestami s výhledem na město a dvěma luxusními prosklenými panoramatickými výtahy, které zajíždějí až do podzemních garáží.

Oba nové domy disponují mimořádně rozsáhlým efektním moderním trojvrstvým prosklením ve stylu velkoplošných francouzských oken, přičemž vstupy na terasy a lodžie domů jsou pohledově skryty a nenarušují celkový lehký a vzdušný design domů.

Prostorné, bohatě prosvětlené a dobře přístupné byty mají na jednotlivých patrech vystavěny a přičleněny individuální skladovací kóje.

Poprvé v našich projektech navrhneme, jako doplněk ke klasickým variantám členění bytů, i variantu loftu, tedy bytové jednotky moderního pojetí bez využití vnitřních dělících příček.

Videoanimace - Rezidence kotelna

Krátké video připravovaného projektu Rezidence Kotelna v lokalitě Stará Tenice, Uherské Hradiště. Prohlédněte si celý projekt z ptačí perspektivy.

Ubytovna, Věžatý a Kulatý budou propojeny

Tyto tři domy, vytvářející následně jeden obytný celek, jsou propojeny a zároveň spojeny komunikačním traktem v jeden funkční celek. Do komplexu se dá vstoupit třemi novými vstupy ze všech přístupových stran objektu, ze všech přístupových směrů k domu a zároveň i přímo ze všech přilehlých nově budovaných parkovišť. Velkorysým schodištěm, či luxusními panoramatickými výtahy dosáhnete svého nového bydlení tím nepříjemnějším způsobem.

Proč jméno "Věžatý"?

“Věžatý” dům je osmipatrovým „věžákem“ čtvercového půdorysu, jehož „věžatý“ charakter je umocněn svislými designovými tmavě šedými liniemi a luxusními vnořenými prostornými lodžiemi, přináležejícími k téměř každému pokoji bytů domu.

Slovo architekta

Na jednotlivých podestách komunikačního traktu budete uneseni přímým výhledem na centrum města, zatímco jízdou jedním ze dvou luxusních prosklených panoramatických výtahů, které zajíždějí až do podzemních garáží, vystoupáte až nad okolní městskou zástavbu.

Proč jméno "Kulatý"

“Kulatý” dům je sice domem kosodélníkového průmětu, ale je dokolakolem „zakulacen“ designovými vodorovnými tmavě šedými liniemi širokých a zaoblených teras a s přístupem z každého pokoje bytu je i rozsáhlejším a větším domem komplexu.

Slovo architekta

Ohromí vás velkoplošné bezrámové velkoplošné prosklení francouzskými okny, doplněné designově skrytým výstupem na široké a prostorné terasy a lodžie domu.

Komerční přízemní patro “Kulatého” domu s rozsáhlou terasu a kašnou

Rezidenty, návštěvníky, ale i ostatní obyvatele lokality jistě zaujme komerční přízemní patro “Kulatého” domu s kavárnou, cukrárnou, nebo třeba s možným vstupem do fitness, pekařství, či kadeřnictví, manikůry i pedikůry anebo do jednotek nabízejících rozličné jiné služby občanské vybavenosti. Nepochybně si všichni rádi v teplejších dnech posedí na “piazza” terase s kašnou a venkovní zahrádkou kavárny

V přízemí cukrárna, kavárna a kadeřnictví

Rezidenty, návštěvníky, ale i ostatní obyvatele lokality jistě zaujme komerční přízemní patro “Kulatého” domu s kavárnou, cukrárnou, nebo třeba s možným vstupem do fitness, pekařství, či kadeřnictví, manikůry i pedikůry anebo do jednotek nabízejících rozličné jiné služby občanské vybavenosti.

Slovo architekta

Nepochybně si všichni rádi v teplejších dnech posedí na “piazza” terase s kašnou a venkovní zahrádkou kavárny.

Tenice se stane vyhledávanou a atraktivní lokalitou Prostředí plné zeleně a moderních ekologických staveb nahradí zástavbu z 60. let minulého století.

Parkování, garáže a jak to bude s podzemím?

Poprvé vybavíme naše domy podzemními parkovacími stáními, které zajisté „uleví“ okolí domů a umožní třeba i rozšíření okolních zelených ploch.

Jak to bude s veřejným parkováním?

Promyšleně navržený rozsáhlý parkovací dům na půdoryse stávajícího parkoviště přinese do lokality více než 100 parkovacích míst (krytých i nekrytých), z nichž některé bude možno si zakoupit, či dlouhodobě pronajmout a jiné budou veřejné

Spolu s dalšími navrženými parkovacími zónami tedy přinášíme do lokality celých 220 nových moderních krytých, či venkovních parkovacích míst, přičemž počet těch veřejných nejenže zachováváme, ale dokonce podstatně navyšujeme oproti stávajícímu, nevyhovujícímu stavu v této lokalitě jako celku.

Kde bude zeleň když přibude 220 parkovacích míst?

Přestože zde vybudujeme velké množství nových a zrekonstruovaných parkovacích stání, podařilo se nám promyšlenou koncepcí návrhů dopravního řešení a řešení zpevněných ploch dosáhnout paradoxně i navýšení a zkvalitnění ploch zeleně, což nepochybně každý rezident zajisté ocení.

Doporučujeme zhlédnout krátké video   připravovaného projektu Rezidence Kotelna v lokalitě Stará Tenice, Uherské Hradiště. Prohlédněte si celý projekt z ptačí perspektivy.

Nová Tenice přitáhne mladé páry Poprvé v našich projektech navrhneme, jako doplněk ke klasickým variantám členění bytů, i variantu loftu, tedy bytové jednotky moderního pojetí bez využití vnitřních dělících příček, která by mohla oslovit zejména mladou klientelu. Podívejte se na fotogalerii.
Zeleň a solární kolektory na střeše “Zelená střecha”, jímající dešťovou vodu za pomoci rozchodníků a bylinek, je doplněna o fotovoltaickou elektrárnu, která bude zásobovat společný odběr elektřiny komplexu našich budov a z nevyužitých přebytků doplňovat energii, potřebnou k produkci teplé užitkové vody pro uživatele bytových jednotek domů