Nová Tenice

Odkoupili jsme od Zlínského kraje tuto nechvalně známou „nemocniční ubytovnu“, abychom ji kompletně zrenovovali, předělali a zmodernizovali tak, aby mohla sloužit našim klientům přinejmenším dalších 35 let!

"Nová" Stará Tenice

Stará Tenice v novém kabátě se zateplenou fasádou, novými prostornými lodžiemi a fotovoltaickou elektrárnou.

Renovujeme ubytovnu na dalších 35 let

Narozdíl od všech okolních “barevných řešení” rekonstrukcí fasád domů jsme se rozhodli zůstat věrni původnímu “šedivému” vzhledu panelových domů a “oblékneme” rekonstruovanou ubytovnu do designového, moderně působícího, jednoduchého a vzdušného šedo-bílého “kabátu”, který navíc plně koresponduje s designem připravované přístavby domů našeho projektu Rezidence Kotelna

V rámci rekonstrukce připojujeme k domu nové, prostorné závěsné lodžie, které přidaným užitným prostorem i 5ti m2 doplní a zkomfortní většinu bytových jednotek domu. Svislé sloupce přidaných lodžií se svou tmavě šedou barvou jakoby pocitově “zaříznou” do nově zrealizované bílé tepelné fasády domu a přestože budou sice nově z objetku stavebně “vystupovat”, neztratí objekt nic ze své původní kompaktnosti a dojmu.

Tepelný štít, který pod novou bílou fasádou přibude, je navržen tak, aby ušetřil na stávající energetické provozní spotřebě domu přinejmenším 30% nákladů.

Technické přeřešení kotelen a rozvodu energií v rámci rekonstrukce, osazení novými moderními kondezačními kotli, doplněnými promyšlenou sestavou akumulačních nádob s přípravou teplé užitkové vody a zejména využitím přebytků produkce fotovoltaické elektrárny pro toto energetické využití dosáhneme dalších, odhadem až 20%ních úspor oproti stavajícím nákladům. Teplá užitková voda objektu bude tak například připravována a k užití v obdobích od dubna/května až do října bez potřeby využívat plynových kotlů kotelen a to jen díky využití přebytků výroby naší fotovoltaické elektrárny.

Střechu ubytovny, pochopitelně v rámci rekonstrukce doplníme výraznou tepelně izolační vrstvou. Takto koncipovaná rekonstrukce střechy navíc přispěje svou přirozenou “klimatizační” fukncí k podstatně menšímu zahřívání budovy v letních měsících a dramaticky tím zvýší uživatelský komfort zejména bytových jednotek, umístěných v posledním patře domu.

Komplexní rekonstrukce a modernizace veškerých vnitřních rozvodů, stoupacích vedení, přípojek vedení primárních energií opět radikálně zvýší jak užitnou hodnotu jednotek, tak i vylepší jejich energetickou bilanci. Nahradíme naprosto nevyhovující, zastaralý a energeticky nenasytný výtah výtahem zcela novým, moderním, úsporným, tišším, s podstatně prostronější a větší kabinou, který nepochybně také zvýší kvalitu bydlení v domě.

Rekonstrukce nevyhovujících společných prostor domu, jako jsou chodby, schodiště, již zmíněný výtah, kotelny, vstup a ostatní společné místnosti nepochybně “rozjasní” útroby domu a zpříjemní jeho užívání.

Nově zrealizované venkovní přístupové schodiště s novým vchodem do domu bude pak stavební a “rekonstrukční” tečkou na úpravě a modernizaci původní “děsivé" Ubytovny ve Staré Tenici.

Reakce na petici občanů: ve společném dialogu zůstáváme otevření

V mezidobí začátku příprav našeho nového projektu Rezidence Kotelna obdrželo město Uherské Hradiště petici od občanů, obývajících okolní domy našeho budoucího projektu. Přestože ona petice nebyla a ani nemohla být adresovaná nám, vyjádřili jsme se detailně a přehledně ke všem jejím jednotlivým bodům. Na našem portále naleznete plné znění odpovědí, klikněte níže

Více si přečtěte zde

Jaká bude finální podoba bydlení ve Staré Tenici? Odpoví hmotová studie

K rekonstruované ubytovně připojíme – dosud nevídaným proskleným a prostorným spojovacím traktem s panoramatickými výtahy a podestami s výhledem na město – dva nové moderní designově příbuzné domy, určené k rezidenčnímu bydlení obyvatelům města Uherské Hradiště. Zajímá? Klikněte níže

Více si přečtěte zde

Prohlédněte si nový koncept bydlení - před a po ... nejlépe a nejvíce napoví několik srovnávacích fotografií, jak vypadá ubytovna nyní ... a jak bude vypadat po naší rekonstrukci ...

Projekt vidíme jako úspěšný koncept pronájmů

V krátké době po převzetí ubytovny od zlínského kraje jsme nastavili nový režim ubytování, jehož výsledkem je mimo jiné i skutečnost, že máme průběžně téměř obsazeno. Po plánované rekonstrukci ubytovny očekáváme ještě další výrazné zkvalitnění našich služeb v této oblasti.