Sluneční terasy

Projekt Sluneční terasy přinesl do Uherského Hradiště koncept moderního městského ekologického bydlení s využitím sluneční energie a přímého spojení s přírodou. Našim cílem je budovat obytný komplex budov, který bude krásný a účelný zároveň.

Zahájili jsme výstavbu domu Sluneční terasy IIII

Tímto domem zakončíme projekt Sluneční terasy ve velkém stylu, přidali jsme totiž jedno patro, nové architektonické a projektové prvky, další balkóny a také vnitřní garáže, či venkovní kryté zapuštěné parkoviště.

Vizualizace interiéru

Podívejte se dovnitř, přesvědčte se o tom, jak jsou byty prostorné a jaké dispozice jsme zvolili. Připravili jsme vizualizace a obrázkové galerie dle jednotlivých dispozic.

Původně jsme stavěli čtyři identické domy

… ale čas běží a my jsme tedy ST IIIIku zmodernizovali, zvětšili, vylepšili a doplnili o balkóny, garáže, kryté parkoviště, prosklený výtah, nové schodiště, květníky … a přitom zachovali původní ráz domu

Slovo jednatele

… jsme velmi potěšeni enormním zájmem o bydlení na projektu Sluneční terasy, ale i poslední dům projektu je již více jak rok vyprodán …

Podívejte se jak jsme stavěli první tři domy projektu Sluneční terasy v Uherském Hradišti

Animace v pohledu na okolí domu ST IIII

Proleťe se virtuálním pohledem okolo připravované ST IIIIky a odhalte všechny úpravy, doplnění a novinky vybavení i designu nového domu. Bude se vám to líbit!

Poslední dům komplexu jsme byli nuceni v pojetí parkování inovovat Jak roste stupeň motorizace, mění se i normy a zejména požadavky územního plánu, či města a tak jsme upravili a doplnili ST IIIIku o vnitřní garážová stání a venkovní kryté parkoviště, zapuštěné do okolního terénu tak, aby nebránilo ve výhledu domů projektu
Více bytových jednotek

V posledním domě komplexu Slunečních teras jsme si – v důsledku přidání dalšího patra domu – mohli dovolit přidat nejen již zmíněné vnitřní garáže, ale zejména také další čtyři bytové jednotky a uspokojit tím více zájemců o naše bydlení.

Nové další balkóny

Mírné stavebně-technické a designové úpravy domu umožnily přidat – oproti předchozím domům – k osmi bytovým jednotkám nové prostorné balkóny, které nepochybně povýší jejich obytný komfort.

Poslední dům tedy zakončí linii výstavby

Posledním čvtrtým domem Slunečních teras se na hranici stávajícího uzemního plánu města loučíme s Mařaticemi tímto naším urbanistickým a designovým konceptem moderního residenčního bydlení ve spojení s přírodou.

Slovo jednatele

… stavební povolení na poslední dům projektu Sluneční terasy nabylo právní moci dne 14.06.2021, po více jak třech letech projekčních a inženýrských prací …